Το όνομα της ‘Συντροφιάς’ είναι εμπνευσμένο από την πρώτη’ Κοινή Συντροφία’ που ιδρύθηκε το 1778 στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας.
Η Συντροφία αυτή, έμεινε γνωστή ως ο πρώτος συνεταιρισμός και υπήρξε η πρώτη οργανωμένη κοινή δράση χρηματοδοτών, καλλιεργητών, επαγγελματιών, εργατών και εμπόρων. Έδρασε σε όλον τον τότε ανεπτυγμένο κόσμο και οδήγησε την μικρή Θεσσαλική κοινότητα σε εκπληκτική ανάπτυξη και ευημερία. Θεμέλια του επιτυχημένου διοικητικού και οικονομικού μοντέλου, υπήρξαν οι σχέσεις εμπιστοσύνης και ο ισχυρός κοινωνικός δεσμός των μελών της.
Η δική μας Συντροφιά φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα αντίγραφο της πρώτης ‘Συντροφίας’. Οι καλλιεργητές, οι μικροί παραγωγοί, οι επαγγελματίες της διατροφής και της εστίασης, οι διοικητικοί επιστήμονες και οι καταναλωτές συνεργάζονται και συνεισφέρουν με την δική του ο καθένας δυναμική. Ξεκινάμε από το χωράφι και καταλήγουμε στο ράφι και το πιάτο των φίλων μας, με την ευθύνη της αυθεντικότητας και της ποιότητας των προϊόντων αλλά και την αμεσότητα της σχέσης καταναλωτή – παραγωγού. Μεγιστοποιούμε τα οφέλη όλων, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και δημιουργούμε τον κοινωνικό δεσμό της δικής μας Συντροφιάς.